Jak smazat cíl v Google Analytics

od WEBROS


01. 06. 2016

Jak smazat cíl v Google Analytics

Chcete smazat nevhodně nastavený cíl v Google Analytics a nemůžete najít tlačítko "smazat"? To proto, že tam takové tlačítko není.

Nejedná se o chybu a pravděpodobně ani v budoucích verzích Google Analytics se tlačítko "smazat cíl" neobjeví.
Než přejdeme k řešení, co s takovým špatně nastaveným cílem, vysvětlíme si jak Google Analytics (dále jen GA) s cíli pracuje.
Když si v GA určíte cíl, bude se ve vašich reportech zobrazovat až od té dané chvíle dál. Nelze ho aplikovat na historická data. To proto, že je součástí zpracovacího procesu, kterým všechna vaše data procházejí. Když někdo navštíví vaši stránku, data o návštěvníkovi a jeho pobytu na stránkách putují na GA server. GA zpocesuje data za použití vašich nastavení, filtrů a také cílů. Zpracovaná data jsou poslána do reportu.
Tento proces se děje pouze jednou. Takže jakmile jsou data o daném cíli v reportu, jsou tam jednou provždy. Není možné cíl změnit a očekávat update reportu. Google by musel pokaždé přepočítat historická data, aby se změna mohla projevit zpětně.

Představte si situaci, že by bylo možné cíl odstranit. Pak by váš přehled cílů mohl vypadat nějak následovně:
Splnění cílů: 200
Splnění cíle 1: 100
Splnění cíle 3: 50
Možná byste si dokázali na smazaný cíl vzpomenout, ale pokud spravujete větší množství stránek, tak není možné udržet v paměti každý detail. A pokud pracujete v týmu a k datům by se dostal někdo jiný než vy, tak by vůbec nevěděl co si myslet.

Řešení
Takže jak z toho ven? Na prvním místě je třeba připomenout, že zlatým pravidlem je aplikovat jakékoliv změny do test view a nikdy přímo do all data view. Je to profesionální přístup, který je dobré si zautomatizovat, vyhnete se tak řadě nepříjemností. O tvorbě cílů podrobněji si můžete přečíst tady.

Zvolte daný cíl, označte ho jako neaktivní a vymažte z něj všechny informace. Pojmenujte ho jako "neaktivní, nebo třeba jenom pomlčkou. Nemůžete jméno nechat prázdné. V reportech se bude od teď tento inaktivní cíl zobrazovat šedě a uvidíte, kolikrát ho bylo dosaženo.

Jelikož v GA můžete vytvořit pouze dvacet cílů pro jeden profil, může se stát, že bude daný slot potřebovat použít a přiřadit mu jinou hodnotu. Pokud k tomu musíte sáhnout, uvědomte si, že předchozí data jsou stále součástí reportu. Abyste minimalizovali zmatek, který tak může vzniknout, snažte se, aby nový cíl byl tomu původnímu co možná nejvíc podobný. Nezapomeňte si do annotations feature ve svém reportu zapsat všechny změny. Pokud sdílíte reporty s dalšími osobami, dejte jim o tom vědět.

Zdroj: LunaMetrics